Νέα
Προϊόντα
& Λύσεις

Αναλώσιμα
& Υλικά

Software
& Cliparts
Μεταχειρισμένα
& Προσφορές

 

Χρηματοδοτήσεις

DATAWORKS
Computers

[ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ] CAMM1 Roland (models: PNC, STICA, PRO, CM)

CA035
CA045
CA060
CA065
StandardFlock
flock

CA100     Blade Holder

MIMAKI CG45, 50, 60, 90, 100

M0040
M1540
M0060
Standard     Offset 0,3 mm

Ofsset 0,15 mm

Offset 0,75 mm

MUTOH

MU045
MU145
MU160
Standard    45° Offset 0,5 mm


Standard    45° Ofsset 0,5 mm


Flock    60° Offset 0,5 mm

 Summagraphics DMP60/T600

DMP60
DMP60s
Standard
Flock

Summagraphics D-Series & T-Series

SG00D
SG60D
SG35T
SG45T
SG60T
Standard   offset 0,42 mm
D-Series
Flock
D-Series   offset 0,75 mm
Standard
T-Series

T-Series
Flock
T-Series

GRAPHTEC

CB09U
CB09Us
Standard

Flock

ANA Express

ANA35
ANA45
ANA60
Standard     Ofsset 0,28 mm

Ofsset 0,28mm

Ofsset 0,39 mm

Gerber, Graphics

GR030
GR045
GR060
StandardFlock

ARISTO AG50, 75, 130 signline

AR035
AR235
AR060
AR016
Standard
Flock

Wild TA2/410

WT140
WT240
WT160
Standard
Flock